Ἐλεύθερη πρόσβαση

Περί τῆς συστάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος
Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί τῆς συστάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος ...
:: διαβάστε περισσότερα
Εξώφυλλο φακέλου πρακτικών της 17ης Οκτωβρίου 1956 της Ιεράς Συνόδου με αριθμό πρωτοκόλλου και περίληψη αναγνωσμένου εγγράφου περί του Ισραηλίτικου Συνδέσμου Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις”
Στο εξώφυλλο αναγράφεται το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1525 και περίληψή του περί του Ισραηλίτικου Συνδέσμου Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις”. ...
:: διαβάστε περισσότερα
Υπόμνημα του συνδέσμου εκχριστιανισθέντων Ισραηλιτών Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις”
Το τεκμήριο αποτελείται από: 1.Διαβιβαστικό έγγραφο της 23ης Ιουνίου 1956 του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δωροθέου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος που διαπέμπει Υπόμνημα του συνδέσμου εκχριστιανισθέντων Ισραηλιτών Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις”. ...
:: διαβάστε περισσότερα
Εξώφυλλο φακέλου πρακτικών της 9ης Ιουνίου 1959 της Ιεράς Συνόδου με αριθμούς πρωτοκόλλου και περιλήψεις αναγνωσμένων εγγράφων περί των διαμαρτυριών των Εβραίων για τις αντισημιτικές εκδηλώσεις
Στο εξώφυλλο αναγράφονται τα παρακάτω έγγραφα: 1.Έγγραφο με αρ.πρωτ. 1066 της Ισαρηλιτικής Κοινότητας Καρδίτσας περί υβριστικών ασμάτων εναντίον των Εβραίων. 2.Έγγραφο με αρ.πρωτ.755 του Ισραηλιτικού Συμβουλίου περί αντισημιτικών εκδηλώσεων. ...
:: διαβάστε περισσότερα
Έγγραφο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Καρδίτσης προς την Ιερά Μητρόπολη Καρδίτσης περί υβριστικών ασμάτων εναντίον των Εβραίων
Το έγγραφο αναφέρεται στο αίτημα έκδοσης Εγκυκλίου από την Ιερά Σύνοδο προκειμένου να σταματήσουν τα υβριστικά άσματα για του Εβραίους. ...
:: διαβάστε περισσότερα