Περί τῆς συστάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος

Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί τῆς συστάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος

Κωδ. Αναγνώρισης:GR IAEEA1S17Y1F1

Τίτλος:Περί τῆς συστάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος

Χρονολογία:1833

Επίπεδο περιγραφής:Φάκελος

Παρουσίαση Περιεχομένου:Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί τῆς συστάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος

1 εγγραφή