Έγγραφο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Καρδίτσης προς την Ιερά Μητρόπολη Καρδίτσης περί υβριστικών ασμάτων εναντίον των Εβραίων

Το έγγραφο αναφέρεται στο αίτημα έκδοσης Εγκυκλίου από την Ιερά Σύνοδο προκειμένου να σταματήσουν τα υβριστικά άσματα για του Εβραίους.

Κωδ. Αναγνώρισης:GR IAEEA1S18Y4F67T14

Τίτλος:Έγγραφο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Καρδίτσης προς την Ιερά Μητρόπολη Καρδίτσης περί υβριστικών ασμάτων εναντίον των Εβραίων

Χρονολογία:25.04.1959

Επίπεδο περιγραφής:Τεκμήριο

Όνομα Παραγωγού:Ισραηλιτική Κοινότητα Καρδίτσης

Παρουσίαση Περιεχομένου:Το έγγραφο αναφέρεται στο αίτημα έκδοσης Εγκυκλίου από την Ιερά Σύνοδο προκειμένου να σταματήσουν τα υβριστικά άσματα για του Εβραίους.

3 εγγραφές