Εξώφυλλο φακέλου πρακτικών της 9ης Ιουνίου 1959 της Ιεράς Συνόδου με αριθμούς πρωτοκόλλου και περιλήψεις αναγνωσμένων εγγράφων περί των διαμαρτυριών των Εβραίων για τις αντισημιτικές εκδηλώσεις

Στο εξώφυλλο αναγράφονται τα παρακάτω έγγραφα: 1.Έγγραφο με αρ.πρωτ. 1066 της Ισαρηλιτικής Κοινότητας Καρδίτσας περί υβριστικών ασμάτων εναντίον των Εβραίων. 2.Έγγραφο με αρ.πρωτ.755 του Ισραηλιτικού Συμβουλίου περί αντισημιτικών εκδηλώσεων.

Κωδ. Αναγνώρισης:GR IAEEA1S18Y4F67T13

Τίτλος:Εξώφυλλο φακέλου πρακτικών της 9ης Ιουνίου 1959 της Ιεράς Συνόδου με αριθμούς πρωτοκόλλου και περιλήψεις αναγνωσμένων εγγράφων περί των διαμαρτυριών των Εβραίων για τις αντισημιτικές εκδηλώσεις

Χρονολογία:09.06.1969

Επίπεδο περιγραφής:Τεκμήριο

Όνομα Παραγωγού:Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Παρουσίαση Περιεχομένου:Στο εξώφυλλο αναγράφονται τα παρακάτω έγγραφα: 1.Έγγραφο με αρ.πρωτ. 1066 της Ισαρηλιτικής Κοινότητας Καρδίτσας περί υβριστικών ασμάτων εναντίον των Εβραίων. 2.Έγγραφο με αρ.πρωτ.755 του Ισραηλιτικού Συμβουλίου περί αντισημιτικών εκδηλώσεων.

1 εγγραφή