Υπόμνημα του συνδέσμου εκχριστιανισθέντων Ισραηλιτών Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις”

Το τεκμήριο αποτελείται από: 1.Διαβιβαστικό έγγραφο της 23ης Ιουνίου 1956 του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δωροθέου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος που διαπέμπει Υπόμνημα του συνδέσμου εκχριστιανισθέντων Ισραηλιτών Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις”. 1.1.Συνημμένο έγγραφο του Συνδέσμου εκχριστιανισθέντων Ισραηλιτών Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις” περί της διεκδίκησης της ισότητας των δικαιωμάτων τους ως Ισραηλίτες.

Κωδ. Αναγνώρισης:GR IAEEA1S18Y4F67T12

Τίτλος:Υπόμνημα του συνδέσμου εκχριστιανισθέντων Ισραηλιτών Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις”

Χρονολογία:23.06.1956

Επίπεδο περιγραφής:Τεκμήριο

Όνομα Παραγωγού:Δωρόθεος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Παρουσίαση Περιεχομένου:Το τεκμήριο αποτελείται από: 1.Διαβιβαστικό έγγραφο της 23ης Ιουνίου 1956 του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δωροθέου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος που διαπέμπει Υπόμνημα του συνδέσμου εκχριστιανισθέντων Ισραηλιτών Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις”. 1.1.Συνημμένο έγγραφο του Συνδέσμου εκχριστιανισθέντων Ισραηλιτών Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις” περί της διεκδίκησης της ισότητας των δικαιωμάτων τους ως Ισραηλίτες.

3 εγγραφές