Εξώφυλλο φακέλου πρακτικών της 17ης Οκτωβρίου 1956 της Ιεράς Συνόδου με αριθμό πρωτοκόλλου και περίληψη αναγνωσμένου εγγράφου περί του Ισραηλίτικου Συνδέσμου Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις”

Στο εξώφυλλο αναγράφεται το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1525 και περίληψή του περί του Ισραηλίτικου Συνδέσμου Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις”.

Κωδ. Αναγνώρισης:GR IAEEA1S18Y4F67T11

Τίτλος:Εξώφυλλο φακέλου πρακτικών της 17ης Οκτωβρίου 1956 της Ιεράς Συνόδου με αριθμό πρωτοκόλλου και περίληψη αναγνωσμένου εγγράφου περί του Ισραηλίτικου Συνδέσμου Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις”

Χρονολογία:17.10.1956

Επίπεδο περιγραφής:Τεκμήριο

Όνομα Παραγωγού:Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Παρουσίαση Περιεχομένου:Στο εξώφυλλο αναγράφεται το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1525 και περίληψή του περί του Ισραηλίτικου Συνδέσμου Βορείου Ελλάδος “Η Ένωσις”.

1 εγγραφή