Έγγραφο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως προς την Ιερά Σύνοδο περί αντισημιτικών εκδηλώσεων

Το έγγραφο αναφέρεται στις αντισημιτικές εκδηλώσεις και παρακαλεί την Ορθόδοξη Εκκλησία να διαφωτίσει το ποίμνιό της να απέχει από τέτοιες εκδηλώσεις.

Κωδ. Αναγνώρισης:GR IAEEA1S18Y4F67T15

Τίτλος:Έγγραφο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως προς την Ιερά Σύνοδο περί αντισημιτικών εκδηλώσεων

Χρονολογία:17.03.1960

Επίπεδο περιγραφής:Τεκμήριο

Όνομα Παραγωγού:Κεντρικόν Ισραηλιτικόν Συμβούλιον Συντονισμού και Γνωματεύσεως

Παρουσίαση Περιεχομένου:Το έγγραφο αναφέρεται στις αντισημιτικές εκδηλώσεις και παρακαλεί την Ορθόδοξη Εκκλησία να διαφωτίσει το ποίμνιό της να απέχει από τέτοιες εκδηλώσεις.

1 εγγραφή